Domů / Ostatní / Princip a přínos podlahové LED projekce

Princip a přínos podlahové LED projekce

Podlahová LED projekce, neboli světelná signalizace spočívá v promítání výstražných signálů na podlahu přímo před pracovníka či jinou osobu procházející výrobním provozem. Tímto moderním způsobem lze účinně eliminovat bezpečnostní rizika, jejichž nejčastější příčinou je tzv. provozní slepota. Podstatou provozní slepoty je skutečnost, že sice vidíme možná nebezpečí, ovšem po delším čase je přestaneme vnímat a ztrácíme pozornost. Stává se to běžně každému z nás i do či v jiném známém prostředí. Závažnější následky to ovšem způsobuje v výrobních provozech, kde jsou bezpečnostní rizika mnohem častější.

Jak bojovat proti provozní slepotě?

Zkušenosti vedení mnohých firem, ale i samotných jejich pracovníků, potvrzují, že prevence pracovních úrazů je sice důležitá, ale mnohdy nepřináší žádoucí efekt. Školení o bezpečnosti práce, upozornění a varování v podobě výstražných cedulek a nápisů mají zaměstnanci neustále na očích, ale vinou provozní slepoty je po delším čase přestávají vnímat. Druhým faktorem, který bývá příčinou pracovních úrazů je nepozornost a roztěkanost. Pracovník procházející výrobním provozem je myšlenkami někde jinde a proto mnohdy nevidí ani neslyší blížící se nebezpečí. Tímto jevem se začala zabývat firma Visap, která nyní pomáhá výrobním podnikům či jiným provozovnám zavedením světelné signalizace plnit plán bozp.

Jak světelná signalizace funguje?

Podstatou podlahové LED projekce, neboli světelné signalizace, je využití momentu překvapení. Výrazná barevná značka „STOP“, která se náhle před procházejícím pracovníkem nebo jinou osobou těsně před ním na podlaze objeví, je mnohem účinnějším varováním, než jakékoliv nápisy či tabulky. Díky tomuto důraznému varování se každý člověk zastaví a rozhlédne, zda mu nehrozí nějaké nebezpečí.

Další varianty optické signalizace

Firma Visap nabízí vedle podlahové LED projekce také moderní způsoby propagace a reklamy. Součástí marketingu vaší firmy může být totiž také projekce loga, která může přispět k zatraktivnění vašeho podniku. Tento způsob propagace se používá zejména v kinech, divadlech a na dalších místech, kde může projekci vašeho loga sledovat spousta lidí.